Kazana ait tüm parametreler ile sıralı işlemler ve emniyet koşullarının takibi için kullanılmaktadır. Kazanın ilk ateşlenmesi sırasında sıralı işlemlerin takibi renk değiştiren satırlar sayesinde yapılmaktadır. Kazanın ölçülen tüm parametreleri ilgili yerlere dağıtılmış olarak gösterilmektedir. Kazan TRIP nedeni ise First-Out mantığına uygun olarak renk değiştiren satırlarla gösterilmektedir.

Buhar Kazanları

      İçinde herhangi bir sıvı kaynatılarak buhar elde edilen aygıtlara bu­har kazanı denir; bu ad daha çok, sudan buhar elde etmeye yarayan aygıtlar için kulla­nılır. Su ısıtılırsa bir süre sonra su kaynar ve buharlaş­maya başlar. Bu buhar sudan ayrılarak kabın içinde, su düzeyinin üstündeki boşlukta topla­nır. Su buharı, suyun sıvı haldeyken kapladığı hacimden çok daha büyük bir hacme yayılır.
Serbestçe yayılabildiği zaman, sıvı haldeyken kapladığı hacmin yaklaşık 1.700 katı kadar bir hacmi kaplar. Ama kapalı kaplar böylesine bir genleşme­ye olanak vermez ve genleşmek isteyen gaz kabın çeperlerine basınç yapar.  Su düzeyinin üstündeki boşlukta ne kadar çok buhar topla­nırsa, buharın kazan çeperlerine ve kazandaki su üzerine yaptığı basınç da o kadar artar.

Kızgın Su Kazanları

Üretim standartları, TRD basınçlı kaplar direktifine, TS EN12953 standartlarına uygun olarak bilgisayar destekli tasarım ve yüksek imalat teknolojisi ile üretilmektedir. Düşük duman yolu direnci sayesinde brülör elektrik sarfiyatı azalmakla beraber daha rahat yanma sağlanmaktadır. Ondüle tip külhan sayesinde yanma odası mukavemeti arttırılmış ve termik gerilmelere karşı esnek hale getirilmiştir. Üç geçişli kazan dizaynı sayesinde yanma odası yükü 1.2 MW/m³’den daha düşüktür. Düşük yanma odası yükü sayesinde yüksek verimli bir yanma ile çevreye duyarlı düşük emisyon oranları sağlanmaktadır.
    Alev duman borularının aynalara kaynaklı olmasından dolayı emniyetli çalışmaya uygundur ve boru değişiminin kolay olması kazan ömrünü uzatmaktadır. Baca gazı ısısından ekonomizer ile dönüş suyuna veya brülör yakma havasına ısı transferi ile sistem verimi kapasiteye bağlı olarak %5 daha arttırılabilmektedir. Yüksek yoğunluklu optimum izolasyon malzemesi kullanımıyla ısı kayıpları minimum düzeye indirgenerek kazan verimi arttırılmaktadır. İşletme basıncına bağlı olarak kazan verimi ekonomizer olmadan %91’e kadar çıkmakta olup bu sayede minimum yakıt sarfiyatı ile maksimum verim alınmaktadır. Yüksek basınç altında kaynama nedeniyle buharlaşmaya uğramadan kızgın su üretimi yapan kazanlarımız ağır çalışma şartlarında, ani enerji çekişlerinde her çeşit brülöre çalışma imkanı vermektedir.

Kızgın Yağ Kazanları

    Günümüz endüstrisinin bir çok dalında üretim prosesleri için yüksek sıcaklıklara ulaşılması gerekmektedir. Bu prosesler için gerekli olan ısı enerjisi, genel olarak su buharı ile iletilir. Ancak endüstriyel prosesler ihtiyaç duyulan sıcaklık, suyun kaynama noktasının üç veya daha yüksek katlarına çıktığında, gereken yüksek basınçtan dolayı su buharı kazanlarının maliyeti çok yükselmekte ve emniyetli bir işletme zorlaşmaktadır.

    300°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda ısı enerjisi ihtiyacını etkin ve güvenli bir biçimde karşılamak için kızgın yağ kazanları kullanılmaktadır. Kızgın yağ sistemleri, su-buhar gibi ısı taşıyıcı akışkanların ulaşamayacağı yüksek sıcaklıklara, atmosferik basınçta ulaşılması sağlanır.

    Kızgın yağ kazanlarında, ısı taşıyıcı akışkan olarak, kimyasal ve fiziksel özelliklerini 300-320°C üzerinde kaybetmeyen çeşitli termik yağlar kullanır. Su buharlı Sistemlerde, korozyon ve kireç bağlama gibi verimi düşüren ve sık sık bakım gerektiren olumsuzluklar kızgın yağlı kazanlarda söz konusu değildir.

Biomas Katı Yakıtlı Kazanlar

    Talaş, ağaç kabuğu, tavuk altlığı, kömür, kağıt pulperi ve evsel atıklar gibi ürünlerin yakılıp enerjiye dönüştürebildiği kazanlardır.
Bu tip kazanlar müşterilerimiz atıkları ile beslendiği için kısa sürede kendini amorti edebilip ,hem atık olan malzemeden enerji elde etmemizi, hem yakıt masraflarından kurtulmamızı hem de atık olan ürünleri bertaraf etmemizi sağlar.
      Her ürün kapasite ve çalışma basıncına göre ayrı ayrı tasarlanıp yakılacak ürünün cinsine göre tasarımlarımız değişebilmektedir. Biyomas ürün yakıldıktan sonra çıkan zararlı gazları doğaya zarar vermeyecek şekilde ve belirlenen emisyon değerleri sınırlamaları içinde kalacak şekilde imal edilen kazanlarımız doğa dostudur.
    Müşteri talepleri doğrultusunda yakılacak ürünler için doğru kazana besleme sistemleri tasarlanıp malzemenin kazanın içine doğru bir şekilde aktarımı gerçekleştirilir.